VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0908.414.505

  • vietnamgiahan
Chi tiết

Lưỡi Cưa Đĩa Cắt Ngang

Mã sản phẩm:
Loại: Trang chủ
Thông tin sản phẩm
O.D NO. OF TEETH THICKNESS BORE
Đường kính ngoài số lượng răng độ dày lưỡi đường kính trông
  205Ø   60T 3.0 25.4Ø 30Ø
*255Ø 100T 3.0 25.4Ø 30Ø
*305Ø 100T 3.0 25.4Ø 30Ø
*305Ø 120T 3.0 25.4Ø 30Ø
*355Ø 100T 3.0 25.4Ø 30Ø
*355Ø 120T 3.0 25.4Ø 30Ø
  380Ø 120T 3.2 25.4Ø 30Ø
  405Ø 120T 3.2 25.4Ø 30Ø
*455Ø 120T 3.4 25.4Ø  
  505Ø 120T 3.4 25.4Ø  
  555Ø 120T 3.4 25.4Ø  
  610Ø 120T 3.4 25.4Ø  
*205Ø   80T 3.0 25.4Ø  
  610Ø   80T 4.0 25.4Ø  
  610Ø 120T 4.0 25.4Ø  
vat tu nganh go
vat tu nganh go